Cavab: Peyğəmbəri Əkrəm öz ümmətini yalançı və saxta-karlardan çəkindirib buyurmuşdur: “Tezliklə yalançılar mənim adımdan çoxlu hədislər rəvayət edəcəklər. Hər kəs qəsdən mənim adımdan yalan hədis nəql etsə, onun yeri cəhənnəm olacaqdır.”
Əgər Quranın möhkəm ayələrində dərindən təfəkkür etsəniz, mütləq görəcəksiniz ki, bu səmavi kitab münafiqlərin Peyğəmbərə əzab-əziyyət verməsindən söhbət açan əhvalatlarla doludur.
NUR-AZ.COM


more post like this