İslam təlimlərində gəlmişdir ki, insanın hər hansı bir rəftarı və baxışı onun şəxsiyyəti və qiymətli varlığı ilə uyğun gəlsə bəyənilmiş olur. Yəni bütün əxlaqlar insan üçün zinət olar. və onun xeyrinə nəticələr yaradar, bilsə və bilməsə belə. Amma bir dəstə əxlaqi xüsusiyyətlər var ki, insan onları etsə eyni zamanda dünya və axirətinə xeyir qazanar. Peyğəmbərin (s) hədisində gəlmişdir ki, 3 əxlaqi xüsusiyyətə əməl etmək insan üçün dünya və axirətinə faydalı olar: 1-Rabitəni kəsən yaxınlarla əlaqəni quran şəxs, İnsan inadkarlıqdan uzaq ola rabitə qura onların əqllərinə şərik olar, eyni zamanda bağışladığına görə Allah da onun günahlarına qiyamətdə qələm çəkər. 2- Səni qüdrətli olan halda məhrum edənə qarşı səxavətli olmaq, onun dünyada yaxşılığı bu ola bilər ki, insan səxavətli və dəyərli insan kimi tanıtdırılar, eyni zamanda ALlah yanında günahlarına baxmayaraq ona da səxavətli ilahi dərgahdan köməklər edilər. NƏ edərsən edilərsən. 3-Zülm edən şəxsə qarşı qüdrətli olanda bağşlamağı bacarmaq, yəni qüdrətli halda bağışla ki, qiyamətdə də sən zəif olanda ilahi qüdrət də səni bağışlasın. olmuyanda qeybətini edib abrını tökmə, bir misalı budur.

http://sualcavab.ge


more post like this