Articles

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

 • OTUZ DOQQUZUNCU DƏRS-İMAMIN İSMƏTİ VƏ ELMİ

  –Müqəddimə –İmamın isməti –İmamın elmi MÜQƏDDİMƏ 36-cı dərsdə qeyd olundu ki, şiələrlə sünnilərin imamət məsələsi ilə əlaqədar ixtilafları əsas e’tibarı ilə üç məsələ üzərindədir. Birincisi, [...]

  Rate this post
 • Qüsl” (müəyyən hallarda dini qayda əsasında yuyunmaq

  ) Vacib qüsüllər Məsələ 359: Yeddi vacib qüsl var: Cənabət qüslü, istihazə qüslü, heyiz qüslü, nifas qüslü, meyyitə toxunma qüslü, meyyit qüslü, vacib olmuş müstəhəb qüsl (nəzir, and və bu kimi [...]

  Rate this post
 • Qurani-Kərimdən seçilmiş dualar (3-cü hissə)

  Bismillahir Rəhmanir Rəhim… Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə). Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və [...]

  Rate this post
 • Şərəfli şəhаdət

  Rаmаzаn аyı həmişə gəlişi ilə bütün müsəlmаnlаrа sеvinc bəхş еdir. Qurаnın nаzil оlduğu bu mübаrək аy içində kədərli günləri də cəm еdib. Bu günlərdən ən kədərlisi Qurаnа yахındаn bələd оlаn, [...]

  Rate this post
 • 2. Hansı şəklərə əhəmiyyət verilməməlilir?

  Məsələ 1049: Altı şəkkə əhəmiyyət verilməməlidir: 1. Vaxtı keçmiş şəkk; 2. Namazın salamından sonra şəkk; 3. Namazın vaxtı ötdükdən sonrakı şəkk; 4. Çox şəkk edən insanın (“kəsiruş-şəkk”) şəkki; [...]

  Rate this post
 • Mən sizi tərk edərək aranızda iki ağır əmanət qoyuram.

  Bu söz (səqəleyn) Peyğəmbəri-əkrəmin (s) buyruğunda gəldiyi üçün “səqəleyn” hədisi adlanmışdır. Belə ki, Həzrət buyurmuşdur: اِنّى تارِكٌ فيكُمُ الثِّقْلَيْنِ… “Mən sizi [...]

  Rate this post
 • Hansı xəlifə imamı yenidən zindana saldırmışdı?

  Cavab: Sonrakı xəlifə Harun da haqq-ədalət carçısı olan İmam Museyi Kazim (əleyhissalam)-ın barəsində çox narahat idi. Məkkə səfərlərinin birində, Mədinə şəhərinə yetişəndə xəlifə [...]

  Rate this post
 • Peşə

    500. Peşə 1519. Allahın Peyğəmbəri (s):«Allah-taala mömin, öz peşəsinin ustası olan və işləyən bəndəni sevir.»[1] 1520. «Əl-xisal»:«Allahın Rəsulu (s) bir kimsəyə baxanda və ondan xoşu gələndə [...]

  Rate this post
 • İmam Həsən Əskəri (əleyhissalam)-ın həyatını neçə hissəyə bölmək olar?

  Cavab: İmam Həsən Əskəri (əleyhissalam)-ın həyatını iki hissəyə bölmək olar: imamətdən qabaqkı dövr 2. imamət dövrü. NUR-AZ.COM

  Rate this post
 • Zulfuqar qılıncınin sirri nə idi və o həzrət Əlidə (e) haradan idi?

  Cavab: Əbu Həmzə Sumali deyir: İmam Baqirdən (ə) soruşdum: Nə üçün İmam Əlinin (ə) qılıncına Zülfüqar deyirdilər? Buyurdu: “Çünki İmam Əli (ə) həmin qılıncla elə bir adama zərbə endirmədi ki, onu [...]

  Rate this post
 • Salavatın məntiqi nədir? Nəyə xeyirdir?

  Cavab: Salavatın əhəmiyyətini bilmək üçün Əhzab surəsinin 56-cı ayəsini oxumaq kifayətdir. Bu ayədə Allah-taala Özünün və mələklərin həzrət Peyğəmbərə (s) salam göndərdiklərini və istisnasız [...]

  Rate this post
 • Zaman

      848. Zamanı tanımaq 2719. İmam Əli (ə):«İnsanın agahlığı üçün öz zəmanəsini tanıması kifayət edər.» [1] 2720. İmam Əli (ə):«Zəmanəsini hamıdan yaxşı tanıyan insan, onun hadisələrindən [...]

  Rate this post
 • 3. Heyiz (aybaşı)

  Məsələ 426: Çox vaxt (aybaşı) adlanan heyiz elə bir qana deyilir ki, adətən, hər ay bir neçə gün bətndən xaric olur, nütfə formalaşdıqda bətndəki körpənin qidası olur. Heyz qanı görən qadına [...]

  Rate this post
 • Imam Hüseyn (ə) -a ağlamağın fəzilətləri

  İmam Hüseynin (ə) müsibətinə görə yas saxlamaq, mərasimlər keçirmək haqqında Əhli-sünnə kitablarında da bir çox rəvayətlər qeyd edilmişdir. Qısaca onların bir-neçə nümunəsinə işarə edək. Sələmi [...]

  Rate this post
 •   «Altmış Altıncı Görüş»  

    Hillədə Cəmaləddin Zuhdəri adında bir şəxs iflic olur. Qohum-əqrəbaları onu bir çox həkimlərə göstərsələr də, heç bir nəticə əldə edilmir. Müalicələr bir nəticə vermədikdə və hamı mə`yus [...]

  Rate this post
 • Buxari (“Səhihi Buxari”nin müəllifi) Əhli-beyt hədislərinə istinad və ya onları nəql etmişdirmi?

  Cavab: Buxari öz “Səhih” kitabında Əhli-beyt hədislərinə istinad etmir, onları dəlil və şahid kimi gətirmir; çünki o, özü ilə müasir olan İmam Sadiq, İmam Kazim, İmam Cavad, İmam Hadi və İmam [...]

  Buxari (“Səhihi Buxari”nin müəllifi) Əhli-beyt hədislərinə istinad və ya onları nəql etmişdirmi?
  3.5 (70%) 2 vote[s]
 • 124-Əli ƏleyhissalamIn nƏzƏrindƏ PeyğƏmbƏrin şüCaƏti

  Hicrətin ikinci ili idi. Böyük Bədr müharibəsi İslam ordusu ilə Şirk ordusu arasında başlandı. Çox bərk və əzici bir müharibə! Bu müharibədə Peyğəmbər səlləllahu əleyhi və alihi və səlləm [...]

  Rate this post
 • Həzrəti Zəhra (s.ə.v.v) vəfat etdikdən sonra onun cənazə namazında və dəfnində neçə nəfər iştirak etmişdir?

    Cavab: Gecə yarısı, imam Əli, Həsən və Hüseyn (əleyhimussalam), Əmmar, Miqdad, Əqil, Zübeyr, Əbuzər, Salman, Büreydə və bəni-Haşim qəbiləsindən bir neçə nəfər evdən çıxdılar. Ona cənazə [...]

  Rate this post
 • İmamet ve yaxud canisinlik nedir?

  Qeyd etmək lazımdır ki, imamətin tə’rifi ilə bağlı fikir ayrılığı var. Bir zümrə müsəlmanın (şiə və Əhli-beyt (ə) məktəbi ardıcıllarının) nəzərincə, imamət dinin əsası və e’tiqadın köklərindən [...]

  Rate this post
 • ALLAHIN TƏQDفRف NƏ DEMƏKDفR?

    Cavab: Bu dِrd sual ən əsas sullardand‎r. Onlara cavab versək, sizin nəzərdə tutduًunuz məsələ də ayd‎nla‏acaqd‎r: Əvvəlcə, Allah‎n “təqdiri” və onun insan‎n ixtiyar‎ ilə münasibəti [...]

  Rate this post

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

 • Musa (ə) nə üçün tövbə etdi?

  Cavab: Musa peyğəmbər Bəni-İsrail tayfasının inadkarlığı qarşısında bir çox çətinliklərlə üz-üzə gəlirdi. «Nisa» surəsinin 153-cü ayəsində Allah-təala buyurur: «(Ya Məhəmməd) kitab əhli sənin [...]

  Rate this post
 • Kafirlərlə ilk silahlı vuruş hansıdır?

  Cavab: Müsəlmanların kafirlərlə ilk silahlı vuruşu Bədr döyüşüdür. Əbu Süfyan qırx nəfərlik heyət və əlli min dinarlıq mal ilə Şamdan qayıdırdı. Həzrət Peyğəmbər (s) düşmənin iqtisadi qüdrətini [...]

  Rate this post
 • “Məaric” surəsinin fəziləti

  Çap Email Ətraflı Baxış sayı: 214 İmam Sadiq (ə) buyurdu: Səələ Sailun surəsini çox oxuyun. Çünki hər kəs onu çox oxusa, Allah Qiyamətdə onun etdiyi günahdan soruşmaz, və Behişə ona Nəbiyyi-Əkrəm [...]

  Rate this post
 • Allah-təala Quranda buyurur: “Rəbbiniz göyləri və yeri altı gündə xəlq etdi…” Məgər həmin vaxt gecə və gündüz vardımı? Bundan əlavə, nə üçün Allah aləmi bir anda yaratmadı?

  Cavab: Birinci sualda nəzərə çatdırılır ki, gecə və gündüzün olmadığı bir vaxtda altı gün necə müəyyənləşmişdi? “Gün” sözü müxtəlif məqamlarda müxtəlif mənalar kəsb edir. Bu söz adətən gecənin [...]

  Rate this post
 • AYƏ 41:

      ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّيَ آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ﴾   [...]

  Rate this post
 • “Taha” surəsinin fəziləti

  1-İshaq ibn Əmmardan rəvayət olunub ki, oxumağı tərk etməyin, çünki Allah bir surəni, və onu oxuyanı sevir. Hər kəs bu surəni oxumağı davam etdirsə, Allah Qiyamət günündə onun əməllərini sağ [...]

  Rate this post
 • 241-Cİ AYƏ

      وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)   TƏRCÜMƏ:   Bu ayədə təlaqın başqa bir hökmünə işarə olunur:   “Təlaq verilmiş qadınlara [...]

  Rate this post
 • Ühüd döyüşündə müsəlmanlar nə üçün məğlub oldular?

  Cavab: İslam tarixindən məlumdur ki, Bədr döyüşündə müsəlmanlara məğlub olan Qüreyş tayfasından 70 nəfər öldürüldü. Əbu Süfyan qəzəbləri soyumasın, deyə qadınları ağlamağa belə qoymadı. Qüreyş [...]

  Rate this post
 • AYƏ 140:

      ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء [...]

  Rate this post
 • Nə üçün səbirdən danışılanda «Əyyubun səbri» məsəl çəkilir?

  Cavab: Allah-təala öz peyğəmbəri barədə buyurur: «Əyyubu yada sal. Bir vaxt o, Rəbbinə dua edərək belə demişdi: «Mənə bəla üz verdi. Sən rəhimlilərin rəhimlisisən»[4179]. İmam Sadiqdən (ə) Əyyubu [...]

  Rate this post
 • AYƏ 103:

        ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم [...]

  Rate this post
 • AYƏ 161:

      ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾   TƏRCÜMƏ:   [...]

  Rate this post
 • AYƏ 96:

      ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴾   TƏRCÜMƏ:   «Şübhəsiz, insanlar(ın ibadəti) üçün (təməli) qoyulmuş ilk ev, [...]

  Rate this post
 • “Mursəlat” surəsinin fəziləti

  İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs “Əlmursəlati urfən” surəsini oxusa, Allah onunla Peyğəmbəri Muhəmməd (s.ə.v.v) arasında tanışlıq yaradar. Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurdu: Hər kəs [...]

  Rate this post
 • AYƏ 188:

      ﴿ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ [...]

  Rate this post
 • Əhli-Beyt (ə) Qurani-Kərimdə (4-cü hissə)

  Bismillahir Rəhmanir Rəhim… Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə). Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və [...]

  Rate this post
 • «Nur» ayəsi kimə şamildir?

  Cavab: Qurani-kərimin «Nur» surəsinin 35-ci ayəsi «Nur» ayəsi kimi məşhurdur: «Allah göylərin və yerin nurudur…». NUR-AZ.COM Qurani-kərimdə və İslam rəvayətlərində yeddi şey «nur» kimi [...]

  Rate this post
 • Nə üçün az sayda peyğəmbərlərin adları Quranda çəkilmişdir?

  Cavab: Qurani- Kərim tarix, əfsanə və lüğət kitabı deyildir ki, orada bütün peyğəmbərlərin tarixçələrini, adlarını və yaşayış tərzlərini arayıb axtaraq. [3673] Əksinə Quran insanları hidayət [...]

  Rate this post

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

Page 40 of 971« First...102030...3839404142...506070...Last »