Articles

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

 • Hüseynə yerlər ağlar

    “Hüseynə yerlər aglar,göylər aglar, Bətulu Mürtəza,Peygəmbər aglar”. Hüseynin növhəsin Dilris yazanda, Müsəlman səhldir ki,kafər aglar. Kor olmus gözlərin qan tutdu Simrin, Ki,görsün öz [...]

  Rate this post
 • SİRLİ ZİKR

  XANIM FATIMEYI-ZƏHRA(əs)NIN ZIKRI – MISILSIZ HƏDIYYƏ Belə rəvayət olunur: “Həzrət Əmirəl-möminin Əli (ə) ev işlərinin ağır olmasını nəzərə alıb Xanım Fatimeyi-Zəhraya (əs) təklif etdi ki, [...]

  Rate this post
 • Bu gün İmam Zaman (ə.f) ağanın mövlüd günüdür

  Bu əzəmətli bayram münasibəti ilə bütün İmam Zaman (ə.f.) aşiqlərini təbrik edir, Allahdan ağamızın zühürunun tez olmasını və bizlərində İmamımızın xidmətində olmasını diləyirik.! On ikinci [...]

  Rate this post
 • AŞURA ZİYARƏTİnin tərcüməsi

    Birah-ul-Ənvar kitabında Mərhum Əllamə Məclisi məsumlardan İmam Hüseyn(ə)nin ziyarətiniin fəziləti və əhəmiyyətinə dəlalət edən müxtəlif rəvayətlər nəql etmişdir ki, aşağıda onlardan bir [...]

  Rate this post
 • ÖZÜNÜ GÖSTƏRMƏYİN HÖKMLƏRİ

  Məsələ 218: Başqasını günaha salmaq məqsədilə özünü göstərmək haramdır. İmam, Bəhcət, Təbrizi, Xamenei, Sistani, Fazil, Məkarim: İstifta Misal üçün: Əgər bir qadın özünü naməhrəm kişinin [...]

  Rate this post
 • Yezid Kərbəla faciəsinə görə tövbə etdimi?

  Cavab: Tarix boyu əksər tarixçilər, mühəddislər və digər din alimləri Yezidi cinayətkar, Aşura hadisəsinin müqəssiri kimi tanısalar da, Qəzali kimi bəzi alimlər Yezidin tövbə etməsinin [...]

  Rate this post
 • Uşaqlıq dцvrь 1108. Uşaqlıq dцvrь 3568. Allahın Peyğəmbəri(s): «Uşağın balaca vaxtı dəcəlliyi (və şeytanlığı), bцyьyəndə əqlinin зoxluğuna dəlalət edir.» 3569. İmam Əli(ə): «Uşaqlıq dцvrь цzьnь [...]

  Rate this post
 • Şəfaətçi həzrət Fatimeyi-Məsumənin (s) şəfaət məqamı var.

  Bugünkü dərsin sonunda bu bir nöqtəni də, ərz edim. O nöqtə də budur ki, bu gün həzrət Məsumənin (s) təvəllüdü günü kimi tanınır. Biz də, bu gün münasibəti ilə siz tələbələri, bütün şiələri və [...]

  Rate this post
 • İYİRMİ YEDDİNCİ DƏRS-MÖ’CÜZƏ

  –Nübüvvətin isbatolunma yolları –Mö’cüzənin tə’rifi –Xariqüladə işlər –İlahi xariqüladələr –Peyğəmbərlərin mö’cüzələrinin xüsusiyyətləri NÜBÜVVƏTİN İSBATOLUNMA YOLLARI Nübüvvət bölməsinin üçüncü [...]

  Rate this post
 • İmam Hüseyn (əleyhissalam)-ın vəsiyyətnaməsi nə haqqında idi?

  Cavab: İmam Hüseyn (əleyhissalam) İraqa getdiyi vaxt vəsiyyətnamə yazaraq qardaşı Məhəmməd ibni Hənəfiyyəyə verdi. Çəsiyyətnamədə Allahın birliyinə, Peyğəmbərin nübüvvətinə və məada şəhadət [...]

  Rate this post
 • «Otuz Beşinci Görüş»

      Böyük şiə alimi Seyyid Həsən ibn Həmzə şəhidlər ağası İmam Hüseyn (ə)-ın altıncı kötücəsi olmuşdur. O, belə bir əhvalat nəql edir:   Əməlisaleh şiələrdən biri deyir ki, bir [...]

  Rate this post
 • Ramazan ayının əzəməti

  Rəhimli və Rəhman olan ALLAHIN adı ilə Allahın bərəkət, rəhmət və məğfirət (bağışlanma) ilə (dolu olan) ayı sizə yaxınlaşmışdır. Bu xütbə hikmətlərdən ibarət bir dənizdir. Elə birinci cümlənin [...]

  Rate this post
 • İmam Hüseyn(ə)-ın həyatına qısa bir baxış

  Hicrətin 4-cü ili,Şəban ayının 3-ü Peyğəmbər (s) ailəsinə yeni bir xoşbəxtlik nəsib oldu.Bu gün İmamətin daha bir çırağı bu evdə şölələnərək öz nurunu ətrafa saçdı.Bəli,hidayət çıraqlarından olan [...]

  Rate this post
 • «Aşura ziyarəti»nin охunmasına nəzr еdilməməsi barədə qеybdən хəbər vеrilməsi

  Möhtərəm Musəvi sеyyidlərindən hacı bir хanım bеlə dеyir: – Bir zaman mən, хanım Zеynəb (ə) və хanım Ruqəyyanı (ə) ziyarət еtmək üçün Şam şəhərinə gеtmişdim. Оrada Sеyyiduş-şuhədanın (ə) [...]

  Rate this post
 • Uzaqgörənlik

      503. Uzaqgörənlik 1527. İmam Əli (ə):«Uzaqgörənlik zirəklikdir.»[1] 1528. İmam Əli (ə):«Uzaqgörən şəxs ehtiyatlı, uzaqgörənliyi tərk edən isə qorxusuz olar.»[2] 1529. İmam Sadiq [...]

  Rate this post
 • Ayətullah Şeyx Əbdül Əzim Badkubeyi.

  Ayətullah Şeyx Əbdül Əzim Badkubeyi (Bakı –Abşeron bölgəsi) Ayətullah Şeyx Əbdül Əzim Badkubeyi öz zəmanəsinin fəqihlərindən, müctəhidlərindən və öz məntəqəsinin böyük mərcəyi təqlidlərindən biri [...]

  Rate this post
 • «Qırx Altıncı Görüş»

    “Riyazül-Üləma” kitabında İbn Cünö`mani barədə deyilir: İmam Zamanla (ə) görüşən şəxslərdən biri də İbn Cünö`manidir. O deyir: Bir dəfə İmam Zamanla (ə) görüşümdə Həzrətdən soruşdum: Ey [...]

  Rate this post
 • “Təlqİh” (qadının mayalandırılması)

  Məsələ 2441: Tibbi vasitələrlə kişinin spermasını onun zövcəsinin bətninə köçürmək olar. Amma bu işdə müqəddimələr şər’i və halal olmalıdır, haramdan çəkinmək zəruridir. Məsələ 2442: Kişinin [...]

  Rate this post
 • Ümmətin arasındakı iki xəlifə (Hafiz əl-Heysəmi)

  وعن زيد بن ثابت ، عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ” إني تركت فيكم خليفتين : كتاب الله ، وأهل بيتي ، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ” . رواه الطبراني في [...]

  Rate this post
 • İmam Hüseyn (əleyhissalam)-a əzadarlıq edib yas saxlamağın nə kimi əhəmiyyəti vardır?

  Cavab: İmamlarımız buyurur: “Ey Aşuranın yasını saxlayanlar, əgər bilsəydiniz ki Allah-Taala sizin saxladığınız yasın əvəzində sizin üçün nə qədər nemətlər hazırlayıb, sevinciniz kədərinizdən çox [...]

  Rate this post

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

 • İslamda qadının işləməsi

  Artıq qadın kişi ilə bərabər işləməyə başlamış, üstəlik ərləri də buna imkan yaratmışlar. Cəmiyyətdə nizam-intizam o qədər sürətlə dəyişib ki, artıq qadınların işləməsi zərurət halını alıb. [...]

  Rate this post
 • Quranda örpəyin hikməti haqqında

  Yenə də müsəlman xalqımızın qəlbini qıranlar tapıldı. Bu sahədə çox da uzağa gedib düşmən axtarmağa ehtiyac yoxdur. Sapı özümüzdən olan baltalarımız tarix boyu belə işlərdə olub və indi də var. [...]

  Rate this post
 • Hicab İlahi dinlərdə – 1

  islamtimes.org/az/ – Neçə vaxtlardır müsəlman qadınlarının hicab məsələsi Qərb ölkələrində İslam və Qərb mədəniyyətinin sorumlu məsələsinə çevrilib. Bu yaxınlarda bir sıra Avropa [...]

  Rate this post
 • İnsanlığın ən uca zirvəsi, bəşəriyyət aləminin tərbiyəsində dahi bir müəllim və öz əməli ilə digər insanlara ülgü olan həzrət Məhəmməd (s) nə üçün qoca yaşında 9 yaşlı qız ilə evləndi?

  Cavab: Cavan qızın qoca kişi ilə evlənməsinin eybi yalnız bu ola bilər ki, qoca ər ilə yaxınlıq cavan qadın üçün ləzzətli olmur, yaxud aralarında yaş fərqi olduğuna görə çox vaxt kişi qadın [...]

  Rate this post
 • Ummu Rələ Qəşiriyyə

  HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) QADIN SƏHABƏLƏRİ Peyğəmbərin (ə) səhabələrindən olmuş Ummu Rələ Qəşiriyyə gözəl natiqlik istedadına malik idi. O, Peyğəmbəri (s) Mədinədə görmək şərəfinə nail olmuş, ona iman [...]

  Rate this post
 • Sağlamlığa dair məsləhətlər

  • Qan təzyiqini normallaşdırmaq üçün spirtli kalendula ekstraktını uzun müddət gündə 3 dəfə olmaq şərtilə 20-40 damcı qəbul etmək lazımdır. İş qabiliyyətinin yaxşılaşması, yuxunun normallaşması [...]

  Rate this post
 • Lütfən təqvalı qızla ailə qurmaq üçün və onu tapmaq üçün münasib olan duanı bəyan edəsiniz?

  Cavab: Allah- Taala hər bir işin baş tutması üçün müəyyən səbəblər təyin etmişdir. Buna görə də hər bir işin nəticəsinin özünə aid amili vardır. Gözəl ailə və həyat yoldaşı tapmaq üçün ümdə səbəb [...]

  Rate this post
 • Kişinin ailəyə başçılığı: üstünlük, yoxsa məsuliyyət?

  “(Hüquqlar arasındakı kəmiyyət və keyfiyyət fərqlərinə əsasən) kişilərin onlardan üstünlükləri vardır”. (“Bəqərə” 228). Kişilər qadınlara nisbətən zat və təbiətlərinə görə daha [...]

  Rate this post
 • Hicab İlahi dinlərdə

  İslamtimes – İslam geyim və örtünmək məsələsində kişi və qadının hər birindən öz mənliyini hifz etməsini istəmişdir. islamtimes.org/az/ – Neçə vaxtlardır müsəlman qadınlarının hicab [...]

  Rate this post
 • CAHİL CƏMİYYƏTDƏ QADIN XARAKTERİ

  Cahil cəmiyyətlərdə qadın xarakteri mədəniyyət səviyyəsindən asılı olmayaraq, cəmiyyətin hər təbəqəsi tərəfindən tətbiq olunur. Bunun səbəbi isə cəmiyyətin bütün üzvlərinin bu xarakteri qız [...]

  Rate this post
 • AİLƏ HƏYATINDA QADINA VERİLƏN DƏYƏR

  İnsanların dünyəvi dəyərlər üzərində qurduqları ailələr qısa müddətdən sonra cansıxıcı ola bilər. Ailələrdə bu hala tez-tez rast gəlmək olur. İnsanlar hörmət və sevgilərini dünyəvi dəyərlər [...]

  Rate this post
 • Ailə, yoxsa ömür boyu peşimançılıq

  Qadın və kişinin bəzi istedadları yalnız ailə qurduqdan sonra yetərli həddə çatır. Bəşəriyyətin ən gözəl və ilahi hisslərindən biri onun ailə qurmağa və övlad sahibi olmağa meylidir. İnsanların [...]

  Rate this post
 • Hamıdan gözəl mənəm…

  İnsan fitri olaraq bəzək əşyalarını və bəzənməyi çox sevir. Gənclik illərində bu hiss daha qabarıq formada özünü göstərir. İslam da bu hissə digər fitri şeylərdə olduğu kimi heç bir zaman qarşı [...]

  Rate this post
 • MÖMİNİN MÖMİN ÜZƏRİNDƏ HANSI HAQQI VAR?

    MÖMİNİN MÖMİN ÜZƏRİNDƏ HANSI HAQQI VAR? Həzrət Mühəmməd Peyğəmbər (s): “Möminin mömin üzərində yeddi haqqı var ki, bunlar izzət və cəlal sahibi olan Allah tərəfindən vacib buyurulub: onu [...]

  Rate this post
 • İSLAM”DA ÖRTÜNMƏ

  Naməhrəm kişilərə qarşı qadının örtünməsi İslam dininin qəti hökmlərindən biridir. Bu hökmün İslama aid olduğunda heç bir şübhə yoxdur. Qurani Kərimin ayələrində, Peyğəmbər və Əhli Beyt [...]

  Rate this post
 • Bu bir qadın sirridir! Ev işlərini həyat yoldaşlarımıza necə sevdirək?

  İndiyə qədər ev işlərini görməkdə sizə yardımçı olmasını öz həyat yoldaşınızdan istəmisinizmi? Siz illərlədir ki, ev işlərini görməkdə kömək etmək təklifini həyat yoldaşınızdan eşitməyin [...]

  Rate this post
 • Qadın da dünyaya günahsız gəlir!

  Bismillahir Rəhmanir Rəhim… Salam və Salavat olsun sonuncu peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.a.a.) Peyğəmbərə və onun Ailəsinə, Pak Əhli-Beytə (ə). Allahın Salamı olsun İslam Yolunu gedənlərə və [...]

  Rate this post
 • İbrahimi dinlərdə arvadların sayı

  Yəhudi dinində Müqəddəs kitabda olduğu kimi,“Təlmud”da da arvadların sayının çox olması haram bilinməmişdir, amma qadağalar qoyulmuşdur. Buna baxmayaraq, İbrahim (ə) (Sara və Hacər ilə evlənmiş), [...]

  Rate this post
 • ƏRƏ GEDƏN QIZLARA 10 NƏSİHƏT

  Cahiliyyə dövründə Ərəbistanda Ümamə adlı ağıllı, tədbirli və bəlağətli bir qadın yaşayırdı. Onun Ünas adlı qızı vardı. Bəni-Kində qəbiləsinin şeyxinin oğlu Haris Ünasa elçi düşdü. Valdieynləri [...]

  Rate this post
 • Çox arvadlılıq

  Qurani-Kərimdə qadınlara aid nazil olmuş bəzi ayələr haqqında yanlış düşüncələr mövcuddur. Biz onlardan bəzisinə toxunacağıq. Daha çox mübahisələrə səbəb olan (ən çox da qeyri-müsəlmanlar [...]

  Rate this post

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

 • 226-227-Cİ AYƏLƏR

      لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [...]

  Rate this post
 • AYƏ 140:

      ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء [...]

  Rate this post
 • İsmətli qadına zina isnad etməyin cəzası nədir?

  Cavab: İslam dinində böyük günahlardan biri də, böhtandır. Allah-təala iman gətirmiş bəndələri birliyə çağırır və müsəlman cəmiyyətini parçalayan bütün əməlləri ittiham edir. Cəmiyyətdəki nizamı [...]

  Rate this post
 • Hansı surələrdə vacib səcdələr var?

  Cavab: Quranın dörd Surəsində vacib səcdə vardır: 1-”Ən-nəcm” (53-cü Surə); 2-”İqrə” (96-cı Surə); 3-”Əlif-Lam-Mim Tənzil” (32-ci Surə); 4-”Ha-Mim Səcdə” (41-ci Surə). Bu surələr əzaim adı ilə [...]

  Rate this post
 • Təvil və tənzil anlayışları

  Sələflərimiz “tənzil” terminini nazilolma kimi nəzərdə tuturdular. Bu, bir xüsusi hadisə də ola bilər və həmin hadisə “səbəbi-nüzul”dur. Lakin “təvil” ayədən [...]

  Rate this post
 • Nə üçün Quranda bəzi peyğəmbərlərin adı az, bəzilərinin isə çox çəkilmişdir?

  Cavab: Quranda bəzi adların az ve bəzilerinin çox çəkilmesi məsləhət ve hikmət üzündəndir. Konkret olaraq, Qurani-kərimdə o peyğəmbərlərin dastanalrı qeyd edilibdir ki, onların həyatında baş [...]

  Rate this post
 • AYƏ 24:

      ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾   TƏRCÜMƏ:   «Bu onların [...]

  Rate this post
 • “Mömin” surəsinin fəziləti

  Əbis Səbah Kənanidən nəql olunub ki, imam Baqir (ə) belə buyurdu: Bir kəs hər gecə “ha-mim” Mömin surəsini oxusa, Allah onun keçmiş günahlarının (cavanlıqda və qocalıqda) hamısını [...]

  Rate this post
 • Şiələrin Quranın təhrif olunub, olunmaması haqqında əqidələri necədir?

  Cavab: Şiələrə atılan böhtanlardan biri də budur ki, guya şiələr Quranın təhrif olunduğunu qəbul edirlər. Şiələrin fikrincə bu həmin Qurani-Şərifdir ki, onda nə bir nöqtə azalıb, nə də bir nöqtə [...]

  Rate this post
 • AYƏ 96:

      ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴾   TƏRCÜMƏ:   «Şübhəsiz, insanlar(ın ibadəti) üçün (təməli) qoyulmuş ilk ev, [...]

  Rate this post
 • AYƏ 169:

          ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾   TƏRCÜMƏ:   «Allah yolunda öldürülənləri [...]

  Rate this post
 • 255-Cİ AYƏ

        اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ [...]

  255-Cİ AYƏ
  2 (40%) 1 vote[s]
 • Həddi aşmış ümməti tərk etmək olarmı?

  Cavab: «Ənkəbut» surəsinin 56-cı ayəsində buyurulur: «Ey iman gətirmiş bəndələrim, (sizi incidib, əziyyət verilərsə, hicrət edə bilərsiniz) şübhəsiz ki, mənim yerim genişdir. Buna görə də, yalnız [...]

  Rate this post
 • AYƏ 181:

      ﴿ لَّقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الأَنبِيَاء بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ [...]

  Rate this post
 • Çətin saatda şəkk-şübhənin çarəsi nədir?

  Cavab: İnsanın Allah dərgahına yaxınlaşmasından, kamilliyə yetişməsindən narahat olan şeytanın ən qorxulu silahı, şəkk-şübhə yaratmaqdır. Allah, həqiqət, ədalət sevgisi ilə çırpınan ürəyi, yalnız [...]

  Rate this post
 • Allahın Özü barədə biz kəlməsindən istifadəsinin sirri nədir?

  Cavab: Sizin cavabınızda iki müqəddiməni qeyd etmək lazımdır: Birinci müqəddimə: Əqaid (islami kəlam – teologiya) alimləri Allah-taalanın hər bir cəhətdən yeganə olmasına dair çoxlu əqli dəlillər [...]

  Rate this post
 • Misir padşahı, Yusifə eşq elan etmiş arvadını nə üçün cəzalandırmadı?

  Cavab: Qurani-kərimdə buyurulduğu kimi, qardaşları Yusifi səhraya aparıb, orada onu bir quyuya atdılar. Yoldan keçən karvan əhli Yusifi tapıb, Misir padşahının vəzirinə satdı. Nəhayət, padşahın [...]

  Rate this post
 • Təbii fəlakətlərin səbəbi nədir?

  Təbii fəlakətlərin səbəbi nədir? Cavab: Son dövrlər planetimizi bürümüş təbii fəlakətlərin səbəbi hamını maraqlandırır. Əslində isə, bu sualın cavabı olduqca sadədir. Allah-təala buyurur: «Allah [...]

  Rate this post
 • Mübarək Saffat surəsində Allah-taala dəfələrlə illa ibadəllahil-müxləsin (Allahın müxləs bəndələrindən başqa) kəlməsindən istifadə etmişdir. Nə üçün müxləs kəlməsi işlədilmişdir, ismi-fail surətində (müxlis kimi) yox? İsmi-məfulun ismi-faildən üstünlüyü vardırmı? Mənası Allah-taala yalnız Özünün xalis etdiyi şəxsləri həlak etməz olurmu?

  Cavab: Saffat surəsindəki sözü gedən ayələrin düzümü keçmiş ümmətlərin taleyini bəyan edir: Allah-taala şirklərinə görə onların əksəriyyətini əzaba düçar etdi, yalnız Özü üçün xalis etdiyi az [...]

  Rate this post
 • AYƏ 195:

      ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ [...]

  Rate this post

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

  باغیشلایین، آخداردوغوز یازی تاپیلمادی

Page 12 of 971« First...1011121314...203040...Last »