Övladın ata-anaya namazı

İki rəkətdir.Birinci rəkətdə Həmddən sonra 10 dəfə oxusun.

Rabbiğfirli və livalidəyyə və limumininə yəvmə yəqumul-hisab.

İkinci rəkətdə isə Həmddən sonra 10 dəfə oxu.

Rabbiğfirli və livalidəyyə və limən dəxələ bəytiyə muminən və limumininə vəl-muminati

Namaz qurtardıqdan sonra 10 dəfə de:

Rabbi irhəmhuma kəma rəbbəyani sağırən.

ziyaret.az


more post like this