1147. Oruc
Quran:
«Ey iman gətirənlər! Sizdən qabaqkılara təyin olunduğu kimi, sizlərə də oruc təyin olundu. Bəlkə təqvalı olasınız.»
Hədis:
3714. Allahın Peyğəmbəri (s): «Oruc tutmağı sənə tцvsiyə edirəm ki, oruc şəhvət damarlarını kəsər və lovğalığı aradan gцtьrər.»
3715. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər şeyin zəkatı var, bədənin zəkatı da orucdur.»
3716. Allahın Peyğəmbəri (s): «Oruc tutun ki, sağlam olasınız.»
3717. Allahın Peyğəmbəri (s): «Oruc tutan цz yatağında yatsa belə, mьsəlmanının qeybətini etməyincə, Allaha ibadət halındadır.»
3718. Allahın Peyğəmbəri (s): «Hər bir oruc tutan, yemək yeyən şəxslərin arasına daxil olanda, onun bədən əzaları Allaha təsbih sцylər, mələklər ona salam gцndərər və dua edərlər. Belə ki, duaları onun gьnahlarının bağışlanması istəyi ilə olar.»
3719. Allahın Peyğəmbəri (s): «Oruc od qarşısında bir sipərdir.»
3720. Xanım Fatimeyi Zəhra (s.ə): «Allah-taala orucu ixlasın mцhkəmliyi ьзьn vacib etmişdir.»
3721. İmam Baqir (ə): «Oruc və həcc qəlblərə rahatlıq bəxş edər.»
3722. İmam Sadiq(ə): «Allah-taala buyurur: Oruc Mənim ьзьndьr və onun mьkafatını Цzьm verəcəyəm.»
3723. İmam Sadiq (ə): «Oruc tutanın yuxusu ibadət, sьkutu təsbih, əməli qəbul olunmuş və duası mьstəcabdır.»
3724. İmam Sadiq(ə): «Oruc tutanın iki sevinci var: bir sevinci iftar vaxtı və digəri цz Rəbbi ilə gцrьşəndədir»
3725. İmam Sadiq(ə): «Oruc tutana iftar verənin savabı, oruc tutanın savabı qədərdir.»
3726. İmam Əskəri (ə) (orucun vacib olmasının səbəbini bəyan edərkən): «Varlı aclıq dərdini dadsın və yoxsula kцmək etsin.»

1148. Kцnьllь və mьstəhəb oruc tutmağa həvəsləndirmək
3727. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim kцnьllь olaraq bir gьn oruc tutsa, əgər ona yer ьzь qədər qızıl da verilsə цz mьkafatını tam şəkildə almamış olar və yalnız hesab gьnь mьkafatını bьtьnlьklə alar.»
3728. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim İlahi savab qazanmaq ьзьn bir gьn kцnьllь oruc tutarsa, mьtləq bağışlanar.»
3729. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim hər ay ьз gьn oruc tutsa, цmrь boyu oruc tutmuş şəxs kimidir. Зьnki Allah-taala buyurur: Kim bir xeyir əməl gцrərsə, ona on dəfə artıq savabı yazılar.»
3730. İmam Sadiq (ə): «İnsan İlahi mьkafatı qazanmaq ьзьn bir gьn kцnьllь oruc tutar və Allah-taala buna gцrə onu cənnətə aparar.»

1149. Oruc tutmağın ədəbi
3731. Allahın Peyğəmbəri (s): «Allah-taala buyurur: «Kimin bədən ьzvləri Mənim haramlarımdan oruc tutmursa, Mənə gцrə yeməkdən, iзməkdən зəkinməyə heз bir ehtiyacım yoxdur.»
3732. İmam Əli(ə): «Oruc insanın yeməkdən, iзməkdən зəkindiyi kimi, haramlardan da uzaqlaşmasıdır.»
3733. Xanım Fatimeyi Zəhra (s.ə): «Əgər oruc tutan цz dilini, qulağını, gцzьnь, əl-ayağını, bədən ьzvlərini haramlardan saxlamırsa, orucunun nə faydası var?»
3734. Məhəmməd ibn Muslim: «İmam Sadiq (ə) buyurdu: Oruc tutanda gərək qulağın, gцzьn, saзın, bədəninin dərisi də oruc tutsun. O Həzrət (ə) digər əzaları da sadaladı və buyurdu: Oruc tutduğun gьn, oruc tutmadığın gьn ilə eyni olmasın.»

1150. İsti havada və qışda oruc tutmağın fəziləti
3735. Allahın Peyğəmbəri (s): «Qışın orucu fərəh bəxş edən bir qənimətdir.»

3736. İmam Sadiq(ə): «Ən ьstьn cihad, isti havada oruc tutmaqdır.»
3737. İmam Sadiq(ə): «Qış fəsli mцminin baharıdır. Gecəyarı ibadəti ьзьn onun uzun gecələrindən kцmək alar və oruc tutmaqdan цtrь qısa gьndьzlərində imdad axtarar.»

 

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this