Özünü dərk eyləyən tanrısıni dərk eyləyər.

Tanrını dərk eyləyən ehli beyitn qədrin biler.

Tərki dünya yaşayan,axirətin öndə görər.

Həran ölmün düşünər,tövbə edib haqqa dönər.

Ulu həqqi düşün insan ürəyin onda gülər.

Sahibi Mehdi gələr qəmli könüllər sevinər.

Kiminin haqqı batıb,haqqi nahaqdan əliyər.

Zühürün tez yetir Allah bunu her kes diləyər.

O zaman baxcada gülər də ona bonyn əyər.

Tikani məhv eyləyər yer üzün güllə bəzər.

O, Hüseyin qanın alar nahaqı,haqqiyla əzər.

Ehli beytə olunan zülümləri dildə gəzər.

Haramı yeyen o dişlər qımışar tit-tir əsər.

Yolun azimş olanlar düzü dərddən bezişər.

Onu cox səsləsə dilər ağa tezlikə gələr

Namiqn var ümüdü mütləq onunla görüşər !

Gülnarə namiq

http://sayt.ws/eshqem


more post like this