İslamtimes – Nur olan Allahın adı ilə, nurlu olan nur Allahın adı ilə, nura nur olan (verən) Allahın adı ilə, işləri tədbir üzündən yerinə yetirən Allahın adı ilə, nuru nurdan yaradan Allahın adı ilə. Nuru nurdan yaradan Allaha həmd və sitayiş olsun.

İslamtimes

Nur duası

Nur duası

islamtimes.org/az/ – Həzrət Fatimə (səlamollaho ələyha) həzrət Salmana (Əleyhes-səlam) buyurdu: Qızma keçirməmək üçün (qızmaya düçar olmamaq üçün) hər gün bu duanı oxuyun.

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ نُورِ النُّورِ بِسْمِ اللَّهِ نُورٌ عَلَى نُورٍ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ وَ أَنْزَلَ النُّورَ عَلَى الطُّورِ فِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَلَى نَبِيٍّ مَحْبُورٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ بِالْعِزِّ مَذْكُورٌ وَ بِالْفَخْرِ مَشْهُورٌ وَ عَلَى السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ مَشْكُورٌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهرین

 

Besmellaher-rəhmaner-rəhim

Besmellahen-nure besmellahe nuren-nure ,besmellahe nuron əla nuren , besmellahelləzi hovə modəbberol omure , besmellahelləzi xələqən-nurə menən-nure. Əlhəmdo lellahelləzi xələqən-nurə menən-nure və ənzələnnurə ələt-ture fi ketaben məsturen fi reqqen mənşuren be qədəren məqduren əla nəbiyyen məhburen. Əlhəmdo lellahelləzi hovə bel ezze məzkuron və bel fəxre məşhuron və ələs-sərrae vəz-zərrae məşkuron və səlləllaho əla Mohəmməden və alehet-taherin.

 

Tərcüməsi: Nur olan Allahın adı ilə, nurlu olan nur Allahın adı ilə, nura nur olan (verən) Allahın adı ilə, işləri tədbir üzündən yerinə yetirən Allahın adı ilə, nuru nurdan yaradan Allahın adı ilə. Nuru nurdan yaradan Allaha həmd və sitayiş olsun. Nazil etdi nuru Tura sətirlərdən təşkil tapmış kitabda, nəşr olunmuş vərəqdə, müəyyən miqdarda elmli peyğəmbərə.Həmd və sitayiş izzətlə zikr olunan, iftixar etməsi ilə məşhur olan, fəqirlik və xəstəlikdə şükr olunan Allaha məxsusdur. Allahın salamı olsun rəhbərimiz (ağamız) Mühəmmədə və onun pak olan əhlibeytinə .

 

İSLAMTİMES – ƏSGƏRZADƏ

 


more post like this