İmam Zaman (ə.f) ağanın adı və kunyəsi peyğəmbərin adı və kunyəsi ilə eynidir. Bəzi rəvayətlərdə o Həzrətin zühur etdiyi zamana qədər adını çəkmək qadağan olunub.

O Həzrətin məşhur ləqəbləri aşağıdakılardan ibarətdir:

Məhdi, Qaim, Müntəzər, Bəqiyyətullah, Höccət, Xələfi-saleh, Sahibul-əmr, Sahibəz-zəman və Vəliyyi-əsr. Onların arasında ən tanınmışı Məhdidir. Bu ləqəblərdən hər biri bir mənaya işarədir.

O Həzrətə bu səbəbdən Məhdi deyilib ki, Allah tərəfindən hidayət olunub və insanları haqqa tərəf çağıracaq. Qaim deyilib çünki o Həzrət haqq üçün qiyam edəcək. Müntəzər deyilib ona görə ki, bütün möminlər o Həzrətin zühurunu gözləyirlər və o həzrətin intizarındadırlar. Bəqiyyətullah, yəni o Həzrət Allah höccətləri arasında yeganə İmamdır ki. bu vaxta qədər yaşayır. Xələfi-saleh deyilməsinin səbəbi layiqli canişin olduğu üçündür. Mənsur ləqəbi isə Allah tərəfindən ona kömək olunacağını göstərir. Sahibul-əmr deyilməsi buna görədir ki, ədalətli bir hökumət qurmaq onun öhdəsindədir və Sahibəz-zaman və Vəliyyi-əsr ona görə deyilir ki, indiki zamanın yeganə ilahi hakimi odur.

 

 

 

 

http://sualcavab.ge

 

 

 

 


more post like this