Cavab: Ayətullah Sistani: Əgər haram musiqi alətlərindən olsa, onu düzəltmək, istifadə etmək, öyrənmək və öyrətmək, alqı-satqtısı haramdır. Amma müştərək olsa, onu düzəltməyin və alqı-satqısının eybi yoxdur, haram olmayan musiqilərdə istifadə etməyin və icazəli musiqilər öyrətməyin eybi yoxdur.


more post like this