Ya vəliyyəl afiyə, əsəlukə afiyə, afiyətəəd-dini vəd-dunya vəl-axirə.


more post like this