Cavab: Ya vəliyyəl afiyə, əsəlukə afiyə, afiyətəəd-dini vəd-dunya vəl-axirə. Nur-az.com


more post like this