Nəbi ilahi vəhyi yuxuda görür, rəsul isə vəhy mələkini aşkarda da görə bilir və onunla söhbət edir. Hər rəsul həm rəsuldur, həm də nəbidir. Lakin hər nəbi rəsul deyildir. Rəsulların sayı isə fəlsəfəsi dəqiq olmayan mövzulardandır.


more post like this