Ona görə ki, Muhəmməd adı babası Əbdülmüttəlib, Əhməd adı isə anası Amənə tərəfindən qoyulub. O həzrətin özünün buyurduğu kimi: “Mənə ona görə Muhəmməd adı verildi ki, yer üzündə tərifə layiqəm; və ona görə Əhməd adlandım ki, göylərdə tərifə layiqəm.”


more post like this