Cavab: islam Peyğəmbəri meracda behişt meyvəsindən yemiş və bu meyvə onun bədənində suya çevrilmişdi. O həzrət meracdan qayıtdıqdan sonra həzrəti Xədicə ilə yaxınlıq etmiş və bu yaxınlıqdan həzrəti Fatimənin nuru həzrəti Xədicənin bətninə düşmüşdür. Bu səbəbdən həzrəti Fatimə “Hurayi-insiyyə” adlanmışdır. Yəni yer üzünün insanlarından olmaqla yanaşı, həm də behişt hurilərindəndir. NUR-AZ.COM


more post like this