: Həcc mərasimi mütləq azad şəkildə yerinə yetirilən kollektiv ibadətlərdəndir. Ona görə də bu ibadət zamanı bir-birindən fərqlənən gündəlik libaslardan yox, iki hissə parçadan istifadə olunur. Bu yolla ibadət edənlər arasında zahiri bərabərlik təmin olunur. Eyni tərzdə geyim bəşəriyyətin böyük amallarından olan bərabərliyin bir təcəssümüdür.
Başqa sözlə, həcc insanların Allah qarşısında bərabərliyinin nümayişidir. Bu mərasimə toplanmış bütün müsəlmanlar eyni rəngdə, eyni cür libaslar geyməklə mövcud zahiri imtiyazları aradan qaldırırlar. (Həcc mərasimində geyilən libas “ehram libası” adlanır)
NUR-AZ.COM


more post like this