Cavab: Həsən Əskəri (əleyhissalam) haqqı müdafiyə etdiyi üçün Mütəvəkkil Abbasi onu zindana salmışdı. NUR-AZ.COM


more post like this