Cavab: “Bədr” müharibəsində müsəlmanların qələbəsi, onların tam sədaqət və ixlasla Allah yolunda vuruşmaları və Onun razılığını qazanmaq üçün səy etmələri idi. Amma Ühüd müharibəsində müsəlmanlar əvvəlki qələbədən qürurlandılar, qureyş kafirlərinin qoyduqları qənaəti toplamaq fikrinə düşdülər və pak niyyətlərini dəyişdilər. Məhz bu, onların məğlub olmasına gətirib çıxartdı.
NUR-AZ.COM


more post like this