İmam Sadiq (ə) buyurdu: Hər kəs “Təbarəkəl-ləzi biyədihil Mulku”-nu özününün vacibi namazlarını qılmazdan əvvəl oxusa, Allah amanında Behiştdə daxil olar inşaallah.
Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurub: Təbarək (Mulk) surəsini oxuyan şəxs qədr gecəsini oyaq qalıb əhya saxlayan kəs kimidir. İbn Əbbas deyir: Allahın Rəsulu (s.ə.v.v) buyurdu: “Təbarəl-ləzi biyədihil Mulku”-un (Mulk surəsinin) hər bir möminin qəlbində olmasını istəyirəm. Əbi Hurəyrədən rəvayət olunub ki, Nəbiyyi-Əkrəm (s.ə.v.v) belə buyurdu: Otuz ayəsi insana şəfaət etməyən surə, həqiqətdə Allahın kitabından deyildir. Beləliklə Qiyamət günündə onu Cəhənnəm odundan çıxarıb, Behiştə daxil edən surə təbarəkdir (Mulk surəsi). İbn Məsuddan rəvayət olunub ki, olü qəbrə qoyulan vaxtda, ayaq tərəfindən əzab mələyi gəlib, və sonra ona deyilər: Sizin ona əliniz çatmaz, çünki o Mulk surəsini oxuyurdu.Sonra onun baş tərəfindən gələr, onun dili deyər: Sizin ona əliniz çatmaz, çünki o mənimlə Mulk surəsini oxuyardı. O vaxt (ibn Məsud) dedi: O surə qəbr əzabından ona mane olar. Bu surə Tövratda Mülk surəsi adı ilə tanınır. Bir kəsin gecə onu oxuması daha yaxşıdır. Sidir Seyrəfi rəvayət edib ki, imam Muhəmməd Baqir (ə) buyurdu: Mulk surəsi Mumaniə (mane olan) surəsidir, çünki, o qəbr əzabına mane olur. Tövratda da Mulk surəsi adı ilə yazılıb. Bir kəs onu gecələr oxumağı daha yaxşıdır, və onun üçün qəbr əzabından mane olacaqdır. O qəflətdə olanlardan yazılmaz, və mən (imam Məhəmməd Baqir (ə) işa namazından sonra onun nafiləsində oturan halda bu surəni oxuyaram. Əlbəttə bir kəs yaşadığı müddətdə gecə və gündüz onu oxusa, qəbirdə nəkir və nakir onun ayaq tərəfindən gələn zaman, ayaqları onlara deyər: Siz məndən yuxarı əl tapa bilməzsiniz. Çünki, bu bəndə mənim vasitəmlə qalxıb, Mulk surəsini oxumuşdur. Sonra onlar onun qarın tərəfindən gələrlər. Ölmüş qarın onlara deyər: Məndən yuxarı sizin üçün yol yoxdur, çünki bu bəndə məni Mülk surəsi üçün bir qab kimi qərar vermişdir. Onlar dil tərəfindən gələn zaman, onalara deyər, sizin ona əliniz çatmaz, çünki həqiqətən bu bəndə gecə və gündüz Mulk surəsini oxumuşdur.

 


more post like this