islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Mübahisə

  Mübahisə

  Mübahisə
  Rate this post

   

  324.Pislənilmiş mübahisə

  Quran:

  «İnsanların bəzisi heç bir elmi olmadan Allah barədə mübahisə edir və inadkar şeytana tabe olur.»[1]

  «Allahın ayələri barədə yalnız kafirlər mübahisə edərlər. Odur ki, onların şəhərlərdə gəzib-dolaşması səni aldatmasın.»[2]

  Həmçinin müraciət etAliİmran 66; Əraf 71; Ənfal 6; Kəhf 54, 56; Məryəm 97; Həcc 8, 9, 68; Furqan 50; Şura 35; Zuxruf 57.

  Hədis:

  1051.Allahın Peyğəmbəri (s):«Mübahisə və höcətləşməyə arxalananlardan başqa heç bir qövm yolunu azmadı.»[3]

  1052.İmam Əli (ə):«Mübahisə etməkdən çəkinin. Çünki, mübahisə (insana) şəkk və tərəddüd gətirər.»[4]

   

  325.Gözəl bəyənilən mübahisə

  Quran:

  «İnsanları hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə Rəbbinin yoluna də‘vət et, onlarla ən gözəl şəkildə mübahisə et. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, doğru yolda olanları da daha yaxşı tanıyandır.»[5]

  Hədis:

  1053.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bizik, Allahın dinində mübahisə edənlər!»[6]

  1054.İmam Əskəri (ə):«İmam Sadiqin (ə) hüzurunda söz dində mübahisə etmək, Peyğəmbərin (s) və mə‘sum imamların (ə) (müsəlmanları) bu işdən çəkindirmələrindən düşür. Həzrəti Sadiq (ə):«Mübahisə etmək bütünlüklə pislənilməyib, gözəl olmayan üsulla mübahisə etmək qınanıb.»[7]

   

   

  Mizanul-hikmətin xülasəsi 1-ci cild

   

   

     [1] Həcc, ayə 3

  [2] Mu’min, ayə 4

  [3] Biharul-Ənvar, c.2, səh.138, hədis 52

  [4] əl-Xisal səh.615, hədis 10

  [5] Nəhl, ayə 125

  [6] Biharul-Ənvar, c.2, səh.125, hədis 1

  [7] Biharul-Ənvar, c.2, səh.125, hədis 2