Sual: 40. Qadının mehriyyəsinə xüms düşürmü?

Cavab: (Behcətdən başqa) bütün müctəhidlərin rəyi: Xeyir.

Behcət: İlin xərcindən artıq qalarsa vacib ehtiyata əsasən xümsü verilməlidir.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this