1-İmam Baqir (ə) buyurdu: Bir kəs “Ərəəytəl-ləzi yukəzzibu biddin” (Maun) surəsini vacibi və müsətəhəbbi namazlarında oxusa, Allah onun namaz və orucu qəbul olunmuş kəslərdən hesab edər, və dünyada baş vermiş işlərin (günahları) hesabını ondan çəkməz.
2-Übəyy ibn Kəbdən nəql olunmuş hədisdə yazılıb ki, hər kəs Ərəəytə surəsini oxusa, zəkatını vermiş olsa, Allah onu bağışlayar. (Allahın Rəsulundan (s.ə.v.v)
Çoxlu müvəffiqiyyətlər kəsb etmək niyyəti ilə duşənbə gününün gecəsindən (birinci gün axşam) on beş dəfə bu surəni oxusun. Bu surəni hər dəfə oxuyan, bu ayəni desin:
“Ya əyyuhəlləzinə amənur-kəu vəscudu vəbudu rəbbəkum vəfəlul xəyrə ləəlləkum tuflihun”, və on beş dəfə salavat göndərsin. Oxuyub qurtardıqdan sonra səcdəyə edib öz hacətini Allah-taalanın məhzərində elan etsin.
Yazının tərtibində tərcümə olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.


more post like this