Mahi mühərrəm ayıdır

Hüseyn üçün ağla gözüm mahi mühərəm ayıdır.
Şəfaətil Hüseynin,matəmidir qəm Ayıdır.

Yetmiş iki qurbanı,verdi büsibət ayıdır
Əyali əsir düşüb gör necə dəhşət ayıdır.

Bu ayın fəziləti çox böyüdür qəm ayıdır.
Hansı göz ağlasa bilsin ki, şəfaət ayıdır.

Adəm üçün yazılan mahi müherrəm ayıdır.
Rəsuluəkrəm edib qəbulu, qurban ayıdır.

Hüseyn cəsarətinin mərdliyinin meydanıdır.
Qeyrəti lərzə salan mahi mühərəm ayıdır.

O hünər kimdə olar?Allaha mehman ayıdır.
Quranı bizlər üçün qoruyub hünər ayıdır.
Gülnarə Namiq

http://sayt.ws/eshqem


more post like this