1157. Mustəzəflərin fəziləti
3748. Allahın Peyğəmbəri (s): «Sizi Allahın ən pis bəndələrindən xəbərdar etməyimmi? Təkəbbьrlь kobud. Sizi Allahın ən yaxşı bəndəsindən agah edimmi? Aciz mьstəzəf.»
3749. Allahın Peyğəmbəri (s): «Məni zəiflər arasında axtarın. Зьnki siz zəif insanların vasitəsilə ruzi yeyir və kцmək olunursunuz.»
3750. Allahın Peyğəmbəri (s): «Əslində, Allah-taala bu ьmmətə, onun zəiflərinin duası, namazı və ixlası vasitəsilə kцmək edir.»

1154. Mьstəzəflərin dцvləti
Quran:
«İstədik yer ьzьndə zəif saxlanılanlara yaxşılıq edib, onları insanların rəhbərləri təyin edək və yer ьzьnьn varisləri qərar verək.»
3751. İmam Əli(ə) (İstədik yer ьzьndə zəif saxlanılanlara…» ayəsi barədə): «Onlar Məhəmməd nəslinin mьstəzəfləridir. Allah-taala, gцstərdikləri səylərdən sonra onların Mehdilərini gцndərəcək və onları əziz, dьşmənlərini zəlil edəcək.»

1155. Mənəvi zəiflik
Quran:
«Yalnız зarəsiz qalıb bir yol tapa bilməyən mьstəzəf kişilər, qadınlar və uşaqlardan başqa. Ola bilsin Allah onları bağışladı. Allah mehriban və bağışlayandır»
3752. İmam Əli(ə): «Allahın hцccəti və dəlili ona зatan, qulağı ilə onu eşidən və qəlbi ilə onu başa dьşən şəxsə mьstəzəf deyilməz.»
3753. İmam Baqir (ə) («Yalnız зarəsiz qalıb, bir yol tapa bilməyən mьstəzəf kişilər, qadınlar və uşaqlardan başqa» ayəsi barədə): «Mьstəzəf, kafir olmaq gьcьndə olmayan, eyni halda, mцmin olmaq ьзьn iman yolunu tapa bilməyəndir. Uşaqların, əqli və fikirləri uşaq səviyyəsində olan kişi və qadınların ьzərindən şəriət vəzifələri gцtьrьlmьşdьr. (yəni, onlar şəriət hцkmləri qarşısında cavabdeh deyillər)»
3754. İmam Kazım(ə): «Zəif, dəlil və sьbutların yetişmədiyi (mьxtəlif fikirlərdəki) ixtilafı ayırd etməyən şəxsdir. Əgər (fərdlərin fikirlərdəki) ixtilaflardan agah olarsa, mьstəzəf deyil.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 

 


more post like this