1140 . Mьsibətlərin əcri
3693. İmam Həsən (ə): «Mьsibətlər əcrin aзarlarıdır.»

1141. Ən bцyьk mьsibət
3694. İmam Əli (ə) («ən bцyьk mьsibət» barədə sualın cavabında): «Dində (faciə və) mьsibətdir.»
3695. İmam Əli (ə): «Ən bцyьk mьsibət qəlbi dьnyaya bağlamaqdır.»
3696. İmam Əli (ə): «Ən bцyьk mьsibət nadanlıqdır.»
3697. İmam Sadiq (ə) (oğlunun цlьmьnə gцrə зox dцzьmsьz olan kişiyə xitabən): «Ay kişi! Sən kiзik mьsibətə dцzmьrsən amma, bцyьk mьsibətdən xəbərin yoxdur! Əgər sən oğlun getdiyi yerə hazırlıqlı olsaydın, heз vaxt ona gцrə səbrsizlik etməzdin. Sənin o gьnə hazırsızlığının mьsibəti oğlunun mьsibətindən daha bцyьkdьr.»

1142. Mьsibət vaxtı istirca (qayıdış) istəmək
Quran :
«Həqiqətən, sizi bir qədər qorxu, aclıq, malın azlığı, can və mallarınızla imtahan edərik. Səbrlilərə mьjdə ver. O kəslərə ki, başlarına mьsibət gələndə «həqiqətən, biz Allah ьзьnьk və ona tərəf qayıdarıq» deyərlər.»
Hədis:
3698. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kimə mьsibət vaxtı «İstirca» kəlməsi ilham olunsa, cənnət ona vacib olar.»

1143. Mьsibətdə цzьnь aparmaq qaydası
3699. Allahın Peyğəmbəri (s): «Şivən qoparmaq cahilliyyətin işidir.»
3700. Allahın Peyğəmbəri (s): «Mьsibətləri, xəstəlikləri və sədəqə verməyi gizlətmək yaxşılığın xəzinələrindəndir.»
3701. Aişə: «İbrahim dьnyadan kцзəndə Peyğəmbər (s) gцz yaşları mьbarək yanaqlarına axana gədər ağladı. Dedilər: «Ey Allahın Rəsulu, siz ağlamağı qadağan edir, amma цzьnьz ağlayırsınız?» Həzrət (s) buyurdu: «Bu ağlamaq deyil, bu rəhm etməkdir. Kim rəhm etməsə, ona rəhm olunmaz.»
3702. Əbu Hьreyrə: «Allahın Rəsulunun (s) ailəsindən bir nəfər vəfat etdi. Qadınlar yığışıb ona ağı deməyə başladılar. Цmər yerindən qalxıb, ağlamağı onlara qadağan etdi və yığıncaqlarını dağıtdı. Allahın Rəsulu (s) buyurdu: «Ey Цmər! Onları rahat burax, зьnki gцzləri yaşlı, qəlbləri dağlı və mьsibətləri təzədir.»
3703. İmam Əli (ə): «Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: İki səs lənətlənib və Allah onlara nifrət edir: mьsibət vaxtı ahьzar edib şivən qoparmaq və nemət vaxtı (məstliyindən) səslər зıxarmaq. Yəni, nalə зəkmək və mahnı oxumaq.»

1144. Musibətləri yьngьlləşdirən amillər
3704. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim qəlbindən dьnya məhəbbətini зıxarsa mьsibətlər ona asan gələr.»
3705. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kimə bцyьk bir mьsibət ьz verəndə mənim mьsibətimi yad etsə, mьsibəti ona yьngьl gələr.»
3706. İmam Əli(ə): «Цlьmь, qəbirdən qalxıb Allah qarşısında dayanacağınız gьnь зox yad edin ki, mьsibətlər sizə asan olsun.»
3707. İmam Sadiq (ə) (mьsibət ьz verən zaman): «Şьkr olsun Allaha ki, o məni dinimdə mьsibətə salmadı. Şьkr olsun o Allaha ki, əgər istəsəydi mьsibətim bundan da bцyьk olardı. Şьkr olsun o Allaha ki, bir işin baş verməsini istədi və o da baş verdi.»
3708. İmam Sadiq (ə): «Bir nəfər цləndə Allah-taala onun ailə ьzvlərindən ən зox naharat olanının yanına bir mələk gцndərər. Bu mələk onun qəlbinə sığal зəkər və qəm yanğısını, dağını ondan gцtьrər. Əgər belə olmasaydı, dьnya abad olmazdı.»

1145. Başqalarının mьsibətinə şadlanmaq
3709. İmam Sadiq (ə): «Kim qardaşının mьsibətinə şad olarsa, mьsibət gцrməmiş dьnyadan kцзməz.»
Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this