1212.Mцcьzə.
3998. İmam Sadiq (ə): «Mцcьzə Allahın bir nişanəsidir. Onu doğru danışanın dьz sцzьnьn yalanзının yalanından ayrılması ьзьn yalnız peyğəmbərlərə, mələklərə və цz hьccətlərinə gцstərər.»

1213. Peyğəmbərlərin mцcьzələrindəki fərqlərin hikməti.
3999. İmam Hadi (ə)(Musanın əsa, nurani əl və caduya qarşı vasitələrlə, İsanın təbabət vasitələri və Məhəmmədin (Ona, əhli-beytinə və bьtьn peyğəmbərlərə Allahın salamı olsun) sцz və kəlamla gцndərilməsinin səbəbi haqda ibn Sikkitin sualına cavabından): «Allah Musanı (ə) gцndərəndə cadugərlər zəmanə əhlinə qalib gəlmişdi. O, Allah tərəfindən camaata elə bir şey gətirdi ki, onların qьdrətindən xaric idi. Onun vasitəsi ilə cadugərlərin cadusunu batil və hьccəti onlara sьbut etdi. İsaya xroniki xəstəliklərin geniş yayıldığı, camaatın onların mьalicəsinə ehtiyacı olduğu vaxt peyğəmbərlik verdi. İsa da Allahın tərəfindən, onlar ьзьn onlarda bənzəri olmayan bir şey gətirdi. O, Allahın izni ilə цlьləri diriltdi, anadangəlmə korlara və ala xəstəliyinə tutulmuşlara şəfa verdi və bu vasitə ilə hьccəti onlara sьbuta yetirdi. Məhəmmədi (s) kəlam və xitabətin (gьmanımca «şer»i də buyurdu) geniş yayıldığı bir vaxt gцndərdi. O Həzrət Allah dərgahınndan hikmətlər, moizələr gətirdi və bu vasitəsə ilə onların sцzlərini batil etdi və hьccəti onlara sьbut etdi.»

 

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 

 


more post like this