Cavab: Vəhdət-məzhəbindən asilı olmayaraq musəlmanalrın bir-birilerine hörmətlə, sayğiyla yanaşmasıdir. Bu arada vəhhabilərə fərqli yanaşilmalidir. Çünki onlar tamamilə radikal mövqedən çıxış edirlər. Hər bir halda yaşadiğimiz cəmiyyətdə öz vəzifəmizi düzgün təyin etməyə çalışmalıyıq.      Nur-az.com.


more post like this