Şübhəsiz, Allaha və onun mübarək adlarına sığınmaqla bir çox xarüquladə işlər görmək olar. Lakin qeyd etdiyiniz işin mahiyyətinə diqqət yetirərkən onun qeyri-mümkün olmasa da, çox çətin olması nəzərə çarpır. Çünki mücərrəd varlıq olan mələklərlə əlaqə qurmaq üçün insan kamal həddinə çatmalı və bu görüşə özünü tam hazır etməlidir.


more post like this