İslamda cihadın, şəhid olmanın böyk fəziləti var və heç kəs bunu dana bilməz. Amma şəhid bir dövrün probləmi uğrunda canından keçir. Lakin onun şəhidliyinin sonrakı dönəmlərdə çox da təsiri olmur (müstəsna halalr da mövcuddur, məslən, Kərbəla şəhidləri və onların indiyə qədər təsirli olmaları). Lakin alimin yazdıgı əsər hər dövrdə düşmənlərlə mübarizə aprır və hər bir zamanda öz oxucuları var və hər bir zamanda onu oxuyub həqiqəti qəbul etmə ehtimlalları çoxdur. Ona gorə də Alimin mürəkkəbinə, yəni onun yazdıgı əsrlərə daha çox önəm verilmişdir. NUR-AZ.COM


more post like this