Mən, səni gözləyirəm,tez gələsən zaman ağam.
Bu nahaq işlərə bir yol qoyasan, zaman ağam.

Elə bir azqın olub ,cümlə cahan batıb ağam.
Dinimiz parça bölük,gəl görəsən Zaman ağam.

Yayılıb bir neçe din,tapdalanıb haqqın ağam.
Yolunu azıb tamam,cümlə bəşər zaman ağam.

İbrahimli,Vəhabis gör necə din ,tam yayılıb.
Şiələr heç kəs olub,olubdu yad, tamam ağam.

Bürüyüb dünyamızı çox müsübət bəla ağam.
Bəlanın dəhşətinə tez çatasan zaman ağam.

Gülnarə dua ,edir ,tez gələsən haqq qurasan.
Kəbədə səslənən o ,səslərə gəl zaman ağam.

Müəllif: Gülnarə Namiq

http://sayt.ws/eshqem


more post like this