Mən qulami xanədanam, padişahımdı Əli,

Ehtiyacım var ona püşdü-pənahımdı Əli,

 

Könlümü qıldı münəvvər, merhimanımdı Əli,

Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

 

Gəldilər həqdən bəyanə sirri ağaz etdilər,

Sözləri ilə bu cahan mülkinə pərvaz etdilər,

 

Həmdülillah biz gədanı məhrəmi raz etdilər,

Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

 

Ta əzəldən padişahımdır Həsən xülqi-riza,

Dünyavi üqbəda sərtacım Hüseyni Kərbala,

 

Nuri çeşmimdir İmam Zeynul-İbad,

Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

 

Canu dildən bəndəye Baqir qulami Cəfərəm,

Museyi-Kazım İmam Rzaya kəmtərəm,

 

Şah Təqi Baba Nəqi yolunda paki-bəstərəm,

Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

 

Masəva tərk eyləyib bizləri diyari ləhlətə,

Hakim onlardır bu gün layiq dir onlar hörmətə,

 

Lah deyənlər uğrayırlar bu cahanda möhnətə,

Qibləgahımdır Mühəmməd , səcdəgahımdır Əli.

 

Cümləmiz arzu edənlər Əskəriyyə əsgərüz,

Mehdiyi-Sahib Zamana biz təvəlla eyləriz,

 

Həmdillah eylə Ey Nəsimi, biz yolunu gözləriz,

Qibləgahımdır Mühəmməd, səcdəgahımdır Əli.

 

İmadəddin Nəsimi

 

http://muselman.ws


more post like this