Tövbə, səmimi qəlbdən günahlardan peşman olamqdır. Bu peşmançılıq hissi özünü əməldə də göstərməlidir. Bunun ən yaxşi gostəricisi vacib əməlləri icra edib haram işləri tərk etməkdir.
Bununla yanaşi tövbə etməyin bəzi mustəhəb əməlləri vardir:
Çərşənbə, çərşənbə axşami və cümə gunlərində üç gun oruc tutmaq.
Tövbə qüsulü etmək, səcdə etmək.
İki və ya dord rukət namaz qılmaq.
Tabəin munacatını oxumaq.
Istigfar etmək.


more post like this