Zöhr namazının təqibi
Əzəmətli və səbirli Allahdan başqa Allah yoxdur, Böyük ərşin rəbbindən başqa məbud yoxdur. Aləmlərin rəbbinə həmd-səna olsun. Allahim, həqiqətən mən Səndən rəhmətinə səbəb olacaq şeyləri və məğfirət iradəni, hər yaxşılıqdan bir mənfət, hər günahdan amana qalmağı istəyirəm. İlahi məni bağışlanılmaz günahlardan, sevincə çevrilməyəcək kədərlərdən, şəfası olmayan dərdlərdən, gizli saxlanılmaz eyiblerden, çoxalmayan ruzilerden, amana çevrilmeyecek qorxulardan, tükənməz psiliklərdən, sənin razılığın və mənim məsləhətim olmayan istəklərdən saxla və onların əksini əta et, ey mehribanların ən mehribanı, dualarımı həyata keçirt ey aləmlərin rəbbi.
Əsr namazının təqibi
Məğfirət-günahlarımın bağılanmasını diləyirəm diri, əbədi, rəhman və rəhim, cəlal və əzəmət sahibi olan Allahdan ki, ondan başqa məbud yoxdur. Və Ondan zəlil, təvazökar, qüssəli yoxsul, giriftar, Sənə pənah gətirən, heç bir zeyir və zərərə malik olmayan, olum və ölüm , həşr ixtiyarı əlində olmayan bir bəndə olaraq tövbəmin bağılanmasını diləyirəm.
Ey Rəbbim, doymayan nəfsdən, xuşusuz qəlbdən, faydasız elmdən, dərəcəsi olmayan namazdan, qəbul edilməyən duadan Sənə panah gətirirəm.
Ey Rəbbim, Səndən çətinlikdən sonra asanlıq, sıxıntıdan sonra asayiş, məçəqqətdən sonra emin-amanlı diləyirəm.
Ey Rəbbim, malik olduğum hər nemət səndəndir, Səndən başqa məbud yoxdur, günahlarımı bağışla, Sənə tərəf qayıdıram!
Şam namazının təqibi
Həqiqətən, Allah və mələklər Peyğəmbərə (s) salam verirler, ey iman gətirənlər,siz də ona ardıcıl olaraq salam verin.
Ey Rəbbim, Məhəmməd peyğəmbərə (s), övladlarına, Əhli-beytinə (ə) salam ola.
İşa namazının təqibi:
Ey Rəbbim, həqiqətən ruzimin mənşəyinə elmim yoxdur, həqiqətən qəlbimdən keçən günahların (məhvini) tələb edirəm, ona görə şəhər-şəhər gəzəcəyəm, ona görə də sərgərdan olub bilmirəm ki, axtardığım səhrada, dağada, yerdə, göydə, dənizdə, çöllükdə kimin əlində və öhdəsindədir. Həqiqətən (sonra) bildim ki, onun elmi və vasitələri sənin yanındadır. Onu şəfəqti ilə bölən, mərhəməti ilə səbəb edən Sənsən.
Ey Rəbbim, Məhəmmədə (s) və onun ailəsinə salam de, ey Rəbbim ruzimi genişləndir, əldə olunmasını asanlaşdır, qaynağını yaxın et, məni mənim üçün daxilində ruzi təyin etmədiyin şeylə zəhmət və məşəqqətə salma, çünki Sən mənə zülm verməkdən ehtiyacsızsan, mən sənin mərhəmətinə ehtiyaclıyam, Məhəmmədə (s) və onun ailəsinə salam de. Öz fəzlinlə mənə ehsan et. Həqiqətən Sən böyük fəzl sahibisən.
Sübh namazının təqibi
Ey Rəbbim, Məhəmmədə (s) və ailəsinə salam de. Məni öz iznin ilə ixtilaflı məsələlərdən hidayət et. Həiqətən Sən istədiyini doğru yola hidayət edənsən.
İnsan musteheb emelelrden lezzet aldigi qeder onlari icra etmelidir. Meslen, on sehifelik duani oxuyarken yaliniz bir sehifesinden lezzet ala, ruhu qidalana bilirse, hemin bir sehife ile kifayetlenmelidir, eks teqdirde diger sehifeleri oxumaq ozunu yormaqdan başqa bir şey deyil.
Qeyd etdiyimiz teqiabatlar Mefatihul-cinanda namazin xas teqibleridir.


more post like this