Allah daimul-fəyyazdır. Yəni həmişə hər zaman məxluq yaratmalıdır. Məntiq baxımdan Allah böyük qüdrət sahibi olduğu halda nəsə xəlq etməsi zəruri sayılır. Yəni nəhayətsiz güc və elmə malik olan Allah hansı səbəblər üzündən nəsə yaratmamalıdır?


more post like this