Cavab: Məmunun çirkin və naqis əməlləri, İmamın isə yüksək mövqeyi, mənəvi üstünlüyü xalqa get-gedə aydın olurdu. Xalq arasında İmamın getdikcə artan hörmətini görən xəlifə onu zəhərlədi və İmam hicrətin 203-cü ili Səfər ayının sonuncu günü 55 yaşında şəhid oldu.

NUR-AZ.COM


more post like this