Məsələ 1469: “Aşura” gününün, habelə Ərəfə, yaxud Qurban bayramı günü olmasında şəkk olan günün orucu məkruhdur. Qonağın ev sahibinin icazəsi olmasdan oruc tutması da məkruhdur.
Müstəhəb oruclar
Məsələ 1470: Məkruh və haram günlərdən başqa ilin bütün günlərində oruc tutmaq müstəhəbdir. Bə’zi günlərdə isə oruc tutmağa daha çox tə’kid olunmuşdur:
1-Hər ayın birinci və axırıncı cümə axşamı günləri, ayın 10-dan sonra olan birinci çərşənbə; əgər bir şəxs bunları tuta bilməsə, müstəhəbdir ki, qəza etsin.
2-Hər ayın 13, 14, 15-ci günləri;
3-Rəcəb və şə’ban aylarının hamısı. Hamısını tuta bilmədikdə bə’zi günləri, hətta bir gün də belə olsa tutsun;
4-Zil-hiccənin 24-cü və zil-qə’dənin 29-cu günləri;
5- Zil-hiccənin 1-dən 9- na qədər; Əgər zəifliyi ilə əlaqədar oruc tuta bilməsə Ərəfə gününün dualarını oxusun və o günün orucu məkruhdur.
6- “Qədir –xum” bayramında; (18 zil-hiccə)
7- Məhərrəm ayının 1-ci, 3-cü və 7-ci günləri;
8- Peyğəmbərin (s) mövludu günü; (17 rəbiül- əvvəl)
9-Peyğəmbərin (s) besəti günü; (O Həzrətin (s) peyğəmbərliyə seçildiyi gün)
10-Novruz bayramı günü.

Məsələ 1471: Müstəhəb oruc tutan şəxsin orucunu axıra qədər tutması lazım deyil və istədiyi vaxt iftar edə bilər. Hətta, müstəhəbdir ki, mö’min qardaşlardan bir nəfər onu yeməyə də’vət etsə, onun də’vətini qəbul edib iftar etsin.
həzrət Ayətullahül-üzma Məkarim Şirazinin Şəriət risaləsi

 

 

 


more post like this