Cavab: Bu kitab Şeyx Abbas Qumi tərəfindən mövcud dua, ziyarətnamə və.s kitablar əsasında qələmə alınmışdır. NUR-AZ.COM


more post like this