MƏSCID ALLAHIN EVIDIR

Həzrət Məhəmməd (s) buyurmuşdur:

1. Allah-Təala buyurdu: «Agah olun! Mənim yer üzərindəki evlərim məscidlərdir. Onlar, göylərdən yerdəki insanları nura qərq edən ulduzlara bənzəyirlər.»

2. Məscidlər Allahın yer üzündəki evləridir. Deməli‚ Allah‚ görüşünə gələn şəxsi (qonağı özü) əzizləməlidir.

3. Qurani-kərimə məhəbbət bəsləyən şəxs‚ məscidləri də sevməlidir. Çünki məscidlər ilahi dərgahın və Tanrı mülküdür. Onların (minarələrinin) ucaldılmasına icazə vermiş və bərəkətli etmişdir. Məscidlər və məscid əhli bərəkətlidir. Məscidlər və məscid əhli (ilahi gözəllik və xeyir-duası ilə) zinətlənmişdir. Məscidlər və məscid əhli (ilahi bəlalardan və günah girdablarından) amandadırlar. Məscid əhli öz namazlarının və Allah-Təala da onların ruzisinin qeydinə qalır. Onlar öz məscidlərindədirlər və Allah-Təala onlara arxa-dayaqdır.

MƏSCID ALLAHIN NURUDUR

4. Həzrət Məhəmməd (s): «Məscidlər Tanrı nurlarıdır.»

MƏSCID PEYĞƏMBƏRLƏRIN MƏCLISIDIR

5. İmam Əli (ə): «Məscidlər peyğəmbərlərin məclisi və Şeytandan qorunmaq vasitəsidir.»

 

 

Məscid kitabından….


more post like this