7.1 MƏSCIDƏ XIDMƏT ETMƏNIN FƏZILƏTI

Qurani-kərim buyurur:

«İbrahimə və İsmailə: «Evimi‚ təvaf edənlər və orada qalıb həmişə ibadətdə olanlar‚ rüku və səcdə ilə namaz qılanlar üçün təmizləyin!»-deyə göstəriş verdik.»

«İmranın zövcəsinin: «Ey Rəbbim‚ bətnimdəkini Sənə xidmətkar (qul) olmaq üçün nəzir edirəm. (Bu nəziri) Məndən qəbul et! Əlbəttə‚ Sən eşidənsən‚ bilənsən!»-dediyini xatırla!»

195. Xatəmul-ənbiya (s): «Həqiqətən, Allah-Təala sevdiyi bəndəsini məscidə xidmətçi təyin edər.»

 

 

 

Məscid kitabından….

 

 


more post like this