Həzrət Məhəmməd (s) buyurmuşdur:

221. Bəndə məscidə daxil olarkən‚ belə deməlidir: (Tanrı dərgahından) qovulmuş Şeytanın şərrindən Allaha pənah aparıram.» (Bu zaman) Şeytan deyər: «Belim qırıldı!» Sölədiyi bu sözə görə‚ Allah-Təala öz bəndəsinə (əməl dəftərinə) bir il ibadətin savabını yazar. Məsciddən çıxdığı zaman da həmin cümləni yenidən söyləsə‚ Allah-Təala onun bədənindəki hər tükə yüz saleh əməlin savabını əta edər və onun məqamını yüz dərəcə ucaldar.

222. Sizlərdən hər biri məsciddən çıxdıqda‚ arılar «şahzadə» arının başına cəmləşdiyi kimi‚ İblis öz qoşununu yanına çağırıb‚ bir yerə toplayır. Amma sizin hər biriniz (məscidi tərk etməmişdən öncə) məscidin qapısının kəndarında dayanıb‚ «İlahi! İblis və onun qoşununun şərrindən sənə pənah aparıram.»-söyləsə‚ sizə bir ziyan-zərər yetişməz.

223. Məscidə daxil olduqda‚ Peygəmbərə (s) salam verin… və məsciddən çıxdıqda da Peygəmbərə (s) salam verib‚ belə dua edin: «İlahi! (Tanrı dərgahından) qovulmuş Şeytanın şərrindən mənə pənah ver.»

224. Abdullah ibn Ömərdən Peyğəmbərin (s) məscidə necə daxil olması barəsində belə nəql olunur: «Rəsulallah (s) məscidə girdikdə buyurardı: «Qovulmuş Şeytanın şərrindən əzəmətli Tanrıya‚ Onun möhtəşəm varlığına və qədim‚ əzəli iqtidarına pənah aparıram!»

 

 

 

Məscid kitabından….

 

 

 

 

 


more post like this