Cavab: Şübhəsiz ki, ruhani məadı inkar edənlər onu təkcə cismani bilmirlər. Onlar məadın həm cismani, həm də ruhani olması fikrindədirlər. Yəni qiyamətdə həm ruh, həm də cism yenidən qaytarılasıdır. İnsan həm cismən, həm də ruhən dirilir və əməllərinin mükafatını, ya da cəzasını görür. Bu məsələ müasir dövr filosofları tərəfindən də bir həqiqət kimi qəbul olunmuşdur. Qurani-məciddə də məadın cismani olduğunu bildirən ayələr vardır. Bu məsələ əqidə kitablarında geniş şəkildə bəyan olunmuşdur. Bu məsələ “Yasin” surəsinin son ayəsində də təsdiqlənir. “Hər şeyin hökmü, ixtiyarı əlində olan Allah pak və müqəddəsdir. Siz də Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız.”

Onu da qeyd etməliyik ki, cismani merac atmosfer qatları haqqındakı yanlış bir nəzəriyyəyə əsasən inkar edilirdi. Bir zaman alimlər düşünürdülər ki, atmosfer qatının deşilməsi mümkünsüzdür və bu qatı heç vəchlə keçmək olmaz. Amma sonralar bu nəzəriyyə inkar olundu və təcrübədə sübuta yetdi ki, atmosfer qatı keçilməz deyil.

 

http://sualcavab.ge

 


more post like this