Cavab: Quranın Peyğəmbərə (s) ən gec nazil olma müdəti 40 gün olub. Bu da sırf təbii səbəblərlə əlaqədar olmuşdur


more post like this