Uşaqlar ya müməyyizdir, ya yox.
Məsələ 105: Əgər uşaqlar müməyyiz olmazsa, istər oğlan, istərsə də qız, onlardan örtünmək vacib deyil, hətta övrəteyni belə.
İmam, Fazil və Məkarim: “Ürvə”, “nikah”, məsələ: 35.
Bəhcət, Təbrizi: İstifta
Sistani: “Minhacus-salihin”, “nikah”, məsələ: 25.
Əgər müməyiz olarsa:
Məsələ 106: Kişi gərək öz övrəteynini müməyyiz uşaqlardan örtsün, istər oğlan olsun, istərsə də qız, istər məhrəm olsun, istərsə də naməhrəm.
İmam, Fazil, Məkarim: “Ürvə”, “sətr və satir”, 1-ci məsələdən qabaq.
Sistani: “Minhacus-salihin”, “əhkamut-təxəlli”, 55-ci məsələdən əvvəl.
Bəhcət: Ehtiyat-vacibə görə kişi gərək öz bədənini doqquz yaşı tamam olmayan, amma yaxşı və pisi seçən qız uşağından örtsün, hətta ləzzət qəsdi olmasa da; və vacibdir ki, öz övrəteynini ondan örtsün.
“Tovzihul-məsail”, məsələ: 1937 və İstifta.
* Kişilər hamamlarda, yaxud başqa yerlərdə öz övrəteynlərini müməyyiz uşaqlarından örtsün.
Cəmiyyətdə kişi-qadın münasibətlərinin ŞƏRİ HÖKMLƏRİ – Seyyid Məhəmməd Məsud Məsumi,

 
more post like this