Kirpiyi, qaşı onun oxla kamandır hələ də,

Zülfünün silsiləsi ətir salandır hələ də.

Biz hamı getmədəyik başdakı sövda yolunu,

Osa dilbərlik ilə canlar alandır hələ də.

Biz sığındıqsa onun sərv boyu sayəsinə,

Anlamımdın mənim o sayə nəhamdır hələ də.

Məndə yoxdur elə can-baş ki, ona hədyə edim ,

Özü başdan ayağa ruhi-rəvandır hələ də.

Bağrı yanmış mən onun şəm üzü pərvanəsiyəm,

O gözəl üz ki, əyan idi, əyandır hələ də.

Mələyin bizlərə çatmaz əli fəxr etməkdə,

«Əlləm-əl-əsma» sözü dildə rəvandır hələ də.

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 


more post like this