Sual: 90. CD və kasetə xüms düşürmü?

Cavab: Bütün müctəhidlərin rəyi: Əgər CD və kasetə ehtiyac duyularsa, xümsü yoxdur.

Qeyd 1. Əgər CD və kaset xüms ilinin sonunadək istifadə olunmazsa, ona xüms düşür.

Qeyd 2. Əxlaqsız və qadağa qoyulmuş CD və kasetlər haramdır. Bu növ CD və kasetlərə xüms düşür.

Qeyd 3. Risalələrdə CD və kaset barəsində danışılmasa da, qeyd olunmuş qayda hazırkı Suala da tətbiq olunur.

Xüms barədə bir neçə məşhur mərcəi-təqlidin nəzəri kitabı


more post like this