1281. Kьncə зəkilməyin qiyməti.
4238. «əl-Kafi»: Allah-taalanın Musaya pıзıltı ilə buyurduqlarından biri bu idi: «Paltarın kцhnə, qəlbin yeni olsun ki, yer ьzьnьn əhalisi arasında az tanınmış, səma əhli arasında məşhur olasan.»
4239. Allahın Peyğəmbəri (s): «Kьncə зəkilmək ibadətdir.»
4240. İmam Əli (ə): «Tənhalıq ibadət əhlinin asayişdir.»
4241. İmam Əli (ə): «Camaatdan ayrılan, pak Allahın həmdəmi olar.»
4242. İmam Əli (ə): «Hər kim camaatdan kənara durdusa, zərərlərindən amanda qalar.»

1282 Guşənişinliyə səbəb olanlar.
4243. «Biharul Ənvar»: İmam Sadiqdən (ə) guşənişinliyin səbəbləri barədə soruşdular. O Həzrət buyurdu: «Zəmanə korlanmış və qardaşlar dəyişmişlər. Buna gцrə də qəlb rahatlığını tənhalıqda tapdım.»
4244. İmam Əskəri (ə): «Camaatdan kənara зəkilmək, onları tanımağın həddi ilə əlaqəlidir.»

1283. Kьncə зəkilməməli olan kimsələr.
4245. Allahın Peyğəmbəri (s): «Camaatla ьnsiyyətdə olub onların əziyyətlərinə səbr edən mцmin, camaatla ьnsiyyətdə olmayıb, onların əziyyətlərinə dцzməyən mцmindən daha ьstьndьr.»
4246. Allahın Peyğəmbəri (s) (İbadət ьзьn dağa getmək istəyən kişiyə xitabən): «Sizlərdən biri, İslam dьnyasının hansı bir nцqtəsindəsə, onun ьзьn зətin olana dцzsə, bu onun qırx il təklikdə və xəlvətdə ibadətlə məşğul olmasından daha yaxşıdır.»

Mizanul – hikmətin xülasəsi kitabı – I I cild

 


more post like this