Əli məsum deyildir söyləyənlər lənətullahdır
Əlinin haqqını qəsb eyləyənlər lənətullahdır

Əgər bilsən nəcür oldu xilafətdən uzaq düşdü
Deyərsən qəsb edib haqqın yeyənlər lənətullahdır

Məni incitmiş hərkimki qızım Zəhranı incitsə
Bu sözdən sonra Zəhranı döyənlər lənətullahdır

Əli evladının qanın tökən alçaq zinakara
Əmirəlmöminin sənsən deyənlər lənətullahdır

Əlinin süfrəsində doymayan qarnın otarmaqçun
Gedib Müaviyəyə başın əyənlər lənətullahdır

Yazır bir Ravi 80 il oxundu adına lənət
Əliyə Lən oxuyanlar söyənlər lənətullahdır

Yaz ey Bəhruz denən Həqqi Əlinin qəsb olunmuşdur
Sənin bu haqq sözündən inciyənlər lənətullahdır

http://www.muselman.ws/


more post like this