islamic mənbələri

  1. home

  2. article

  3. Kərbəla hadisəsi ilin hansı fəslində və şəmsi (günəş) təqvimlə hansı gündə baş vermişdir?

  Kərbəla hadisəsi ilin hansı fəslində və şəmsi (günəş) təqvimlə hansı gündə baş vermişdir?

  Kərbəla hadisəsi ilin hansı fəslində və şəmsi (günəş) təqvimlə hansı gündə baş vermişdir?
  4 (80%) 3 votes

  Cavab: Təqvimlərdən məlum olur ki, hicri-qəməri min üç yüz doxsanıncı ildə aşura günü hicri-şəmsi təqvimlə min üç yüz qırx səkkizinci il, isfənd ayının iyirmi yeddisinə təsadüf etmişdir. Bildiyimiz kimi, qanlı Kərbəla hadisəsi hicri-qəməri altmış birinci ildə baş vermişdir. Şəmsi il üç yüz altımış beş, qəməri il isə üç yüz əlli dörd gündən ibarətdir. Bu iki il arasında təqribən on gün fərq vardır. Bu fərqi nəzərə alsaq, hicri qəməri altmış birinci ilin aşura günü təqribən mehr ayının iyirmisinə düşür. NUR-AZ.COM