Məhəmməd peyğəmbər (s) buyurmuşdur:

263. Kim məsciddə itirdiyini tapmaq üşün elan verərsə, ona deyin: «Allah itirdiyini sənə qaytarmasın!

264. Hər kəs‚ kiminsə məsciddə itirdiyini axtardığını (bunun üçün elan verdiyini) eşitsə‚ belə desin: «Allah onu sənə qaytarmasın!» Çünki məscidlər belə işlər üçün inşa olunmayıb.

265. Kim‚ bir kəsin məsciddə itirdiyini axtardığını (bunun üçün elan verdiyini) eşitsə‚ ona desin: «Allah onu sənə qaytarmasın!» Çünki məscidlər (buna görə deyil) başqa məqsədlər üçün inşa olunub.

266. Süleyman ibn Borəydə atasından nəql edir: «Bir kişi məsciddə uca səslə elan verərək‚ dedi: «Kim mənim itirdiyim qırmızı tüklü dəvəmi görüb?» Peyğəmbər (s) buyurdu: «(Ümidvaram) Onu tapa bilməyəsən. Çünki məscidlər (buna görə deyil) başqa məqsədlər üçün bina olunub.»

 

 

 

Məscid kitabından….

 

 

 

 

 


more post like this