İstərəm bir elə qəm ki, mənə qəmxar olasan,

Könül istər ki, mənə yari-dilazar olasan.

Aləmin qiyməti qalmaz mənə bir zərrə qədər,

Gər bu aləmdə mənə yar olasan, yar olasan.

Öpərəm dar ağacından, ölərəm şad, aram,

Sən əgər o ağac altında negəhdar olasan.

Verərəm can, başımın ağrısına «uf» demərəm,

Sən əgər xəstə bu canıma pərəstar olasan.

O gün ki, ey yar cahanda olaram bayraqdar,

Ki, cahan içrə mənə sevgili sərdar olasan.

«Tabə qövseynə» çatar başım, əgər ey günəşim,

Bir qaranlıq gecə nurunla havadar olasan.

Çəkərəm qəmli bu könlümdə əmanət yükünü,

Nə əmanət verirəm hafizi-əsrar olasan.

 

 

İmam Xomeyninin arifanə şerlərindən tərcümələr Kitabından…

 

 

 

 

 


more post like this